Gå videre til innholdet

Arbeid i høyden – Stillasvett

Arbeidstakere som skal installere eller bruke stillas risikerer bokstavelig talt å bli stående på bakken hvis de ikke oppfyller visse opplæringskrav. Arbeidstilsynet kan beslutte å stanse prosjekter hvor stillaset ikke er montert i henhold til forskriften eller ved manglende kompetanse blant ansatte. Det kan også bli en svært kostbar affære. Så hvordan tar du kontroll og øker ferdighetene til de som skal jobbe i høyden? Norge har strenge sikkerhetskrav når det gjelder stillas og opplæringskrav for personer som skal jobbe i høyden. Årsaken er enkel: fallrelaterte ulykker er den typen ulykker som fører til de alvorligste skadene og dødsfallene i byggebransjen. De strenge kravene til arbeid i høyden er utarbeidet av myndighetene og hjelper virksomheter med å fokusere på arbeidssikkerhet og unngå risikofylte snarveier.

– Vårt mål er å bidra til å gi effektiv nettbasert og fysisk opplæring for folk som skal jobbe i høyden eller på bakken, og å forenkle administrasjonen av kurs for våre kunder. Vi vil være en samarbeidspartner som kontrollerer kurs og kompetansekrav, forskrifter og retningslinjer. Så vår kunde kan fokusere på sin kjernevirksomhet.

Krav til kompetanse?

– Dagens regelverk innebærer at alle som skal bygge eller bruke stillas over 2 meter skal ha dokumentert opplæring. Reglene er spesielt viktige for alle som jobber med stillas. Tidligere var det kun nødvendig med dokumentert opplæring i montering av stillas 5 meter eller mer. Dette er skjerpet ved innføring av dokumenterte opplæringskrav for stillasmontering fra plattformhøyde på 2 meter. I tillegg er opplæringskravene delt inn i tre klasser. Nedenfor følger en kort introduksjon til prinsippene for opplæring av stillasere og stillasbrukere.

Stillashøyde 2-5 m: For stillasmontering fra 2 -5 m kreves dokumentert opplæring, inkludert minimum 7,5 timer teori + 7,5 timer praktiske øvelser.

Stillashøyde 5-9 m: For stillasmontering fra 5-9 m kreves dokumentert opplæring bestående av minst 15 timer teori + 15 timer praktiske øvelser.

Alle stillashøyder (Stillasmontør): Dokumentert opplæring på 36 timer teori + 72 timer praktisk opplæring + 6 måneders praksis kreves for å montere alle stillaser, også de over 9m. Personer som monterer stillas som ikke overholder standard montering i leverandørens monteringsanvisning skal også gjennomgå denne dokumenterte opplæringen, uavhengig av stillashøyde.

Stillasbrukere: Gjeldende regelverk stiller også krav til at de som bruker stillaset som arbeidsplattform skal utføre arbeid i høyden bestemmer at brukere må ha opplæring i bruk av det aktuelle stillaset, med blant annet gjennomgang av veiledning for montering, bruk og demontering.

Utfordringer på byggeplassen

Arbeidstilsynets statistikk over arbeidsulykker med alvorlig personskader viser at fall er den ulykkestypen som fører til flest skader og dødsfall i bygge- og anleggsnæringen. De fleste ulykker kan unngås ved en grundig risikovurdering og gjennomføring av spesifikke tiltak og kontroll av stillaser som er i bruk. Opplæring og riktig kompetanse er også avgjørende.

Typiske mangler ved stillaser er:

  • manglende stillas eller manglende fallsikring
  • manglende rekkverk og enderekkverk
  • dårlig fundamentering eller forankring av stillas
  • mangelfull avslutning mot tak.
  • ulike mangler ved stillaset, som f.eks. manglende fotlister, avstivning etc.
  • provisoriske arbeidsplattformer som ikke er i tråd med regelverket
  • usikrede hull, heissjakter eller trappehull (ingen rekkverk eller lemmer)

Mangel på kommunikasjon i bygge- og anleggsbransjen kan også utgjøre en betydelig sikkerhetsrisiko. Spesielt når det er mange utenlandske arbeidstakere og virksomheter engasjert.

-Arbeidstakere fra ulike land behersker kanskje ikke hverandres språk og kjenner ikke hverandres kulturer. Da blir det spesielt viktig at sikkerhetsopplæring blir gitt på et språk arbeidstakerne forstår.

 

Dyktige og erfarne instruktører

Alltid tilgjengelig

Kurs innen 10 dager