Gå videre til innholdet

Våtromskurs- Grunnmodul/ Modul A og Oppdatering- Bedriftsinternt

8.500,00 kr 8.500,00 kr
Enhetspris  til 

  

Grunnmodulen
Grunnmodulen er et tverrfaglig kurs for alle som ønsker mer kunnskap om våtromsbygging. Kurset benytter Byggebransjens våtromsnorm (BVN) som kunnskapsbase, og passer for håndverkere, prosjekterende, takstfolk, byggherrer med flere. Det er ingen spesielle opptakskrav for å delta på Grunnmodulen.

Modul A
Modul A er beregnet på utførende håndverker. Det kreves av de som deltar at de har fag- eller svennebrev, eller tilsvarende praksis, i et byggfag. Etter bestått eksamen og prosjektoppgave får man våtromssertifikat.

Oppdatering
Fra 1. januar 2015 ble det innført obligatorisk oppdatering i Modul A som må gjennomføres hvert 5. år. Dette betyr at alle Modul A sertifikater som i dag er eldre enn 5. år, regnet fra «utstedt dato» eller «sist oppdatert» på kortet, er ugyldige. Disse sertifikatene aktiveres på nytt når oppdateringskurs er gjennomført.

Ta kontakt for mer informasjon og pris for disse kursene. 

Dyktige og erfarne instruktører

Alltid tilgjengelig

Kurs innen 10 dager