Gå videre til innholdet

Stillasmontørkurs- Bedriftsinternt

8.750,00 kr 8.750,00 kr
Enhetspris  til 

  

Målsettingen er å gi montører av stillas nevnt i §10-1, 10-2 og kapittel 17 i forskrift om utførelse av arbeid (best.703) en god generell grunnopplæring i sikker bruk av stillaser, slik at uhell og ulykker i forbindelse med bruken unngås.

Teori og praksis: En fullverdig stillasbygger over 9 meter kurs er på 108 timer. Dette teorikurset er på 36 timer fordelt på 4 dager. 

Hovedmål:
Hovedmålet er å gi en grunnleggende innføring i sikker bruk i stillaser alle typer (modul 5 AX), iht kapittel 17 i forskrift om utførelse av arbeid. Arbeidsutstyr som inngår:
• A1 Rullestillas
• A2 Rammestillas
• A3 Spirstillas

Delmål kunnskap:
• Anvende riktige metoder og fremgangsmåter for montering og demontering samt vedlikehold av stillaser
• Forstå sikkerhet, konsekvenser ved montering, bruk og demontering av stillaser
• Faremomenter og risikovurdering forbundet med arbeid i høyden
• Redegjøre for de vanligste ulykker som kan inntreffe ved feil håndtering av de stillas som omfattes av denne opplæringsplan.
• Opplæring i veiledningen for montering, bruk og demontering
• Opplæring i tildekning ved væromslag

Herunder:
• Oppbygging
• Betjening
• Brukeregenskaper
• Bruksområder
• Vedlikehold
• Kontroll
• Fare / sikkerhet

Målgruppe for kurset:
Alle som ønsker stillasmontørkurs med stillas over 9 meter

Forkunnskaper:
For at utdanningsmålene skal kunne nås innen for den tidsrammen som er satt for fagplanene, må forutsetningen til eleven være:
• Elev må kunne dokumentere minimum 6 måneder erfaring i bruk av stillas

NB! Det stilles krav til opplæring i fallsikringsutstyr dersom det er fare for fall fra høyde

Dyktige og erfarne instruktører

Alltid tilgjengelig

Kurs innen 10 dager