Gå videre til innholdet

Liftkurs (personløfter)- Bedriftsinternt

2.490,00 kr 2.490,00 kr
Enhetspris  til 

  

Norske myndigheter stiller krav til at arbeidstakere som bruker lift (personløfter) kan dokumentere praktisk og teoretisk opplæring i bruken av disse. Arbeidsgiver er ansvarlig for at arbeidstakerne har den nødvendige opplæring. («Forskrift om utførelse av arbeid» nr. 1357, § 10-2 Krav om dokumentert sikkerhetsopplæring ved bruk av arbeidsutstyr.) Kurset gir en grunnleggende teoretisk og praktisk innføring i sikker bruk av lift (personløfter).

Følgende emner blir bl.a. gjennomgått:

✓ Oppbygging, virkemåte og oppstilling

✓ Brukeregenskaper

✓ Vedlikehold og kontroll

✓ Kjøring og stabilitet

✓ Forflytning på vei

✓ Sikker bruk og betjening

✓ Klasseinndeling A-B-C

✓ Uhell og ulykker

✓ Lover og regler

Inkludert i kurset:

✓ Den teoretiske delen av kurset

✓ Eksamen/sertifisering

✓ Kursbevis

✓ Kursmateriell

✓ Lunsj

Språk : Norsk, og Engelsk

Dyktige og erfarne instruktører

Alltid tilgjengelig

Kurs innen 10 dager