Gå videre til innholdet
Ofte stilte spørsmål

OFTE STILTE SPØRSMÅL

Finner du ikke svar på dine spørsmål, kontakt oss.

Når du har bestilt et kurs hos oss får du tilsendt en ordrebekreftelse på din bestilling fra vår administrasjon samt tilsendt en faktura på din bestilling fra vår administrasjon. 

Dette gjøres enkelt ved å bruke bestillingskjema på produktsiden, kontaktskjema eller send en e-post til stig@brelandkursogkompetanse.no - Du kan også ringe oss på telefon 462 24 366. 

Mange av våre kurs krever også en praktisk opplæring. Dette må dokumenteres. Vi setter krav til at den som signerer dokumentene minimum har tilsvarende kurs fra før.

Kursene som krever praktisk opplæring er

 • Stillasmontørkurs (over 9 meter): 6 måneder erfaring i virksomhet som bruker stillas + 72 timer praktisk erfaring med minst 3 ulike stillastyper.
 • Stillaskurs 2-9 meter: 15 timer praktisk opplæring
 • Stillaskurs 2-6 meter: 7,5 timer praktisk opplæring 
 • Fallsikringskurs: Praktisk opplæring i bruk og sikkerhet
 • Personløfterkurs (lift-kurs): Praktisk opplæring i bruk og sikkerhet
 • Farlig håndverktøy: Praktisk opplæring i bruk og sikkerhet
 • Læfteredskap/ Stroppekurs: Praktisk opplæring i bruk og sikkerhet
 • Varme arbeider: Dokumentasjon på gjennomført slokkeøvelse må være innsendt senest 3 måneder etter fullført teori kurs.

Du får tilgang til dokumentene som skal fylles ut når du starter nettkurset.

Ja. 

Kursbevis/Sertifikasjon er alltid inkludert i våre kurs. Enten dette er nettkurs, bedriftsinternt eller i våre oppsatte klasseromskurs. 

Kursmateriell er også inkludert i våre kurs. 

Når du har funnet kurset du eller dine ansatte ønsker i vår kurskalender, kan du enkelt melde dere på ved å sende en e-post til stig@brelandkursogkompetanse.no 

Du kan også melde dere på oppsatte kurs ved å bruke vårt kontaktskjema på nettstedet.  

Da kontakter du oss på post@brelandkursogkompetanse.no med navn, fødseldato, kurstype og kursdato. Nytt kursbevis koster 250kr.

Da går du inn på www.sfs.no og trykker på blå knapp «Mistet bevis».

Gjelder dette Varme arbeider- går du til Norsk Brannvernforening

Du må beherske godt det språket kurset gjennomførs på. Det betyr at om du melder deg på et Norsk kurs så må du beherske norsk godt, og samme gjelder på engelske og polske kurs.

Ved endt kurs skal du ta eksamen. 

Du har 3 muligheter til å best eksamen. Hvis du stryker på eksamen tre ganger, vil reaktivering av eksamen koste det samme som et nytt kurs. 

Du må svare riktig på minst 75% av spørsmålene for å bestå eksamen. 

Ja vi kan holde alle våre kurs som bedriftsintern opplæring. Vennligst ta kontakt på e-post stig@brelandkursogkompetanse.no eller telefon 462 24 366.

Det tar ca. 2 til 4 uker etter fullført og bestått kurs innen sertifisert sikkerhetsopplæring. Eksempel på slike kurs er kran-truck-maskin og teleskop truck kurs. Du vil et par dager etter fullført kurs motta diplom og midlertidig kjøretillatelse som er gyldig bevis sammen med legitimasjon. Ved dokumentert opplæring som Lift, håndholdt arbeidsutsyr, fallsikring, stillasbygger og lignende tar det 3-7 dager. 

Varme arbeider sertifikatet avhenger av behandlingstiden til Norsk Brannvernforening. 

Gjennomsnittlig tar det 2-4 uker. Her får du invitasjon til sertifikat appen Bvis. 

Vi har kurs og læremateriell på Norsk, Engelsk, Polsk og Litauisk. Du må beherske godt det språket kurset gjennomføres på.

En sikkerhetsforskrift er et påbud i forsikringsvilkårene om at sikrede må treffe bestemte tiltak for å forebygge skader eller at sikrede i enkelte tilfeller må ha bestemte kvalifikasjoner eller sertifikater.

Dersom det er sammenheng mellom en skade og et brudd på sikkerhetsforskriften vil du risikere at forsikringsselskapet avviser utbetaling av erstatning helt eller delvis. Varme arbeider utført på tilfeldig arbeidsplass uten sertifikat er et brudd på sikkerhetsforskriften. 

Enkelte oppdragsgivere vil kunne avvise deg på arbeidsplassen dersom du ikke kan dokumentere at du har gyldig sertifikat. 

Stillasforskriften

Vi har et strengt regelverk for arbeid i høyden og det er Arbeidstilsynet som regulerer dette i Norge. Dette regelverket gjelder for profesjonelle som arbeider i høyden, men for privatpersoner er det ikke like strengt. På generelt grunnlag kan man si at privatpersoner som skal bruke stillaset på egenhånd ikke trenger stillaskurs (NB: når stillaset er til eget bruk). Det er viktig at leverandørens brukerveiledning blir nøye fulgt.

Som privatperson kan det være at du får et arbeidsgiveransvar – så her er det viktig å være klar over sin egen rolle og ansvar. 

Reglene sier at alle som skal montere stillas over 2 m plattformhøyde må ha dokumentert opplæring. Hvis du ikke har dokumentasjon på opplæring (som oppfyller forskriftens innholdskrav), er det dessverre ikke til å komme unna at du trenger opplæring nå. En av grunnene til at reglene ble skjerpet var håpet om å redusere arbeidsskader og arbeidsrelaterte dødsfall. Fallulykker utgjør en høy andel av disse ulykkene.

Det er gjerne ved bruk av yngre arbeidstakerne og på arbeidssteder hvor det ikke er gitt tilstrekkelig opplæring, at disse ulykkene skjer. Problemet er bare at det er vanskelig å tilpasse reglene slik at bare de som ikke er kompetente, eller som slurver med opplæringen, rammes. Dermed må mange som er mer enn godt nok kvalifiserte likevel få opplæring for å oppfylle forskriftens krav.

 • Stillasbruker: må ha fått opplæring i bruk av stillaset, gjennomgang av brukerveiledningen
 • Stillasmontør opptil 5 meter: skal ha dokumentert 7,5 t teoretisk + 7,5 t praktisk opplæring
 • Stillasmontør opptil 9 meter: skal ha dokumentert 15 t teoretisk + 15 t praktisk opplæring
 • Stillasmontør over 9 meter (og den som oppstiller stillas som ikke er ferdig dimensjonert): skal ha dokumentert 36 t teoretisk + 72 t praktisk opplæring + 6 mnd ansettelse i bedrift som bruker stillas

Før bruk skal stillaset kontrolleres av en kvalifisert person. En arbeidstaker som har gjennomgått opplæring i tråd med regelverket, er ansett som en kvalifisert person. For eksempel er en arbeidstaker som har gjennomgått opplæring i henhold til forskriftens § 17-2 betraktet som kvalifisert person for stillas med øverste stillasgulv inntil fem meter. Så lenge stillaset er i bruk, skal det kontrolleres med jevne mellomrom. Stillaset skal alltid kontrolleres etter uvær, når andre forhold kan ha virket inn på stabilitet og styrke, og når stillaset ikke har vært brukt på en uke eller mer.

Stillasgulv eller trapp som ligger høyere enn 2,0 m over underlaget, skal alltid ha rekkverk. Foreligger det spesielle faremomenter ved fall av person eller gjenstand fra stillasgulv, skal stillaset eller atkomsten ha rekkverk, også ved lavere høyder.

Stillasgulvene skal monteres slik at de enkelte bestanddelene ikke kan forskyve seg ved normal bruk. Usikret avstand mellom stillas og vegg skal ikke overstige 0,30 meter. Dersom mellomrommet mellom stillas og vegg overstiger 30cm, skal rekkverk og fotlist også monteres her.

Der det er fare for at gjenstander kan falle ned skal rekkverket ha fotlist som er minst 0,10 meter høy. På stillaser skal fotlist være minst 0,15 meter. På trestillaser med gulvhøyde mindre enn 8 meter skal fotlist være minst 0,1 meter. Fotlist skal ligge ned mot gulvet.

Stillas som ikke er konstruert for å være frittstående eller hengende må ha tilstrekkelig forankring. Forankringene må dimensjoneres for til belastningene stillaset utsettes for. Forankringer skal prøves med 20 % høyere belastning enn de beregnes for. Regelverket krever at det alltid skal gjøres én eller flere prøvinger for å sjekke om forankringene, sammen med den konstruksjonen stillaset skal forankres til, tåler de belastningene det er beregnet for. En sikkerhetsfaktor på 20 % (1,2) ved prøving er i tråd med europeisk praksis.

Ved arbeid på tak med fare for fall, skal arbeidstaker alltid sikres mot å falle ned. Det kreves at det benyttes kollektive vernetiltak, som rekkverk eller stillas. Arbeid over 2 meter skal alltid sikres med rekkverk. Rekkverket skal være minimum 1,0 meter, med håndlist, knelist og fotlist. Rekkverket skal tåle den største beregnede belastning ved fall.

Ved arbeid på tak med stor helning og/eller ved tak med stor avstand til takfoten, bør det også vurderes om det bør benyttes personlig fallsikringsutstyr i tillegg til sikring med rekkverk eller stillas.

Varme Arbeider

Kravet om sertifikat finner du i sikkerhetsforskriften for varme arbeider i forsikringsavtalen.

En sikkerhetsforskrift er et påbud i forsikringsvilkårene om at sikrede må treffe bestemte tiltak for å forebygge skader eller at sikrede i enkelte tilfeller må ha bestemte kvalifikasjoner eller sertifikater

Personer som benytter maskiner og utstyr i henhold til definisjonene av varme arbeider i alle miljøer hvor det er risiko for at brann kan oppstå, skal ha gyldig sertifikat fra Norsk brannvernforening eller samarbeidende organisasjon i øvrige nordiske land

Nei, det er ikke krav til sertifikat i norske lover eller forskrifter. Kravet til sertifikat finnes i sikkerhetsforskriften for varme arbeider, som er en del av skadeforsikringsavtalen mellom en forsikringstaker og forsikringsselskapet

I forbindelse med sertifikatkrav forstås varme arbeider som arbeider hvor det benyttes maskiner og utstyr som genererer gnister og varme som kan føre til brann. Varme arbeider omfatter bruk av åpen flamme, varmluft, sveise-, skjære- og/eller slipeutstyr

Nei, unntatt er varme arbeider som utføres i spesielt tilrettelagte rom som en del av den daglige virksomheten. Rommet skal være skilt fra annen virksomhet som egen branncelle.

Dersom det er sammenheng mellom en skade og et brudd på sikkerhetsforskriften vil du risikere at forsikringsselskapet avviser utbetaling av erstatning helt eller delvis. Varme arbeider utført på tilfeldig arbeidsplass uten sertifikat er et brudd på sikkerhetsforskriften. 

Enkelte oppdragsgivere vil kunne avvise deg på arbeidsplassen dersom du ikke kan dokumentere at du har gyldig sertifikat.

Nei. Er ditt sertifikat utløpt kan du ikke utføre varmt arbeid før du har gjennomgått og fått godkjent nytt kurs i varme arbeider

Sertifikat fra Sverige, Danmark og Finland er godkjent i Norge. 

Danmark har to typer sertifikater for utførelse av varme arbeider. Et for taktekking og et for varme arbeider med unntak av taktekking. 

Det er viktig å være klar over at det alltid er de norske reglene og norsk sikkerhetsforskrift som er gjeldende i Norge

Kursets varighet er minimum 7,5 timer. Dette omfatter teoretisk undervisning, slokkeøvelse, eksamen og pauser

Sertifiseringskurset inkluderer teoretisk opplæring, praktisk slokkeøvelse og en avsluttende skriftlig eksamen.

Dyktige og erfarne instruktører

Alltid tilgjengelig

Kurs innen 10 dager